Chrystologia

Chrystologia

Marzec 1, 2017 admin 0

CHRYSTOLOGIA – jest nauką o Jezusie Chrystusie: o osobie i o Jego dziele. Dawniej w teologii dogmatycznej oddzielano chrystologię (nauka o osobie Jezusa Chrystusa) od soteriologii […]

bioetyka

Bioetyka – co to takiego?

Luty 26, 2017 admin 0

Historia bioetyki rozpoczyna się wraz z propozycją, którą złożył biolog pracujący w University of Wisconsin, w Madison (USA), Van Rensselaer Potter, aby przyjąć do słownika […]

Procedury metodologiczne w teologii

Sierpień 9, 2015 admin 0

Procedury metodologiczne w teologii Procedura interpretacji sub ratione Dei. Procedura, jak sygnalizowaliśmy, składa się z dwóch etapów. W pierw­szym „rozpoznaje się” badany problem (zjawisko kultu­rowe, […]

teologia-badania-nauka-teologii

Tematyka pracy teologicznej

Sierpień 6, 2015 admin 0

        Autor powstającej pracy magisterskiej zawsze powinien postępo­wać metodycznie. Stąd jego pierwszą czynnością, następującą po wyborze interesującej go dziedziny i specjalistycznego zagadnienia, jest podjęcie nieraz […]

Habilitacja z teologii

Sierpień 6, 2015 admin 0

To, czego ustawowo nie wymaga się od doktoratów, tj. wniesienia istotnego wkładu do danej dziedziny wiedzy, jest stawiane jako warunek konieczny przy ocenianiu i zatwierdzaniu […]

Teologia i treść

Sierpień 4, 2015 admin 0

Pasją teologa jest treść. Teolog na mocy swego powołania bada treść tego, co dane zostało wierzącym. Ostatecznie teologia zajmuje się treścią słowa Bożego skierowanego do […]

Bibliografia teologiczna i jej rodzaje

Sierpień 1, 2015 admin 0

Bibliografia teologiczna i jej rodzaje Jak sama etymologia wskazuje (greckie biblos – książka, grafe – pismo), jest to, najogólniej mówiąc, spis zawierający informacje o drukowanych […]